Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 14.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2021. године
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 14.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу иновационих капацитета на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за 2022. годину
 • УРЕДБА о знаку усаглашености
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2022. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово–Неготин
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о образовању Савета за квалитет
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за креирање и спровођење оперативног плана за приступачност за период од 2020. до 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћник министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу помоћника министра животне средине, рударства и просторног планирања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Шираз, Исламска Република Иран
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о укидању подручне организационе јединице Терминалне контроле летења „Београд” – Аеродромска контрола летења Вршац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-246/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-248/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12529/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12493/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12494/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12495/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12497/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12502/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12527/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12530/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12531/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-220/2022
 • ИСПРАВКА Решења о именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину пријаве држављана Републике Србије од 16 до 29 година за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношења рекламација
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о националној категоризацији спортова
 • ИСПРАВКА Правилника о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2021. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о расписивању допунских избора за чланове Скупштине Стоматолошке коморе Србије
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
ОГЛАСИ

Поделите: