Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 4 od 14.1.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2021. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 4 od 14.1.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške unapređenju inovacionih kapaciteta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za 2022. godinu
 • UREDBA o znaku usaglašenosti
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2022. godinu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brzih saobraćajnica IB reda na pravcima Golubac – Donji Milanovac – Brza Palanka i Kladovo–Negotin
 • ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za kvalitet
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za izradu i praćenje sprovođenja Plana implementacije Garancije za mlade
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za kreiranje i sprovođenje operativnog plana za pristupačnost za period od 2020. do 2024. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Andrićev institut” u Višegradu, Republika Srpska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Širaz, Islamska Republika Iran
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o stavljanju van snage Odluke o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja „Beograd” – Aerodromska kontrola letenja Vršac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2022. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-246/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-248/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti prolaza
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-12529/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12493/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12494/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12495/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12497/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12502/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12527/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12530/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12531/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-220/2022
 • ISPRAVKA Rešenja o imenovanju srpskog dela srpsko-severnomakedonske Mešovite komisije za određivanje tačne lokacije za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac–Lojane i njegove tehničke parametre
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu prijave državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova
 • ISPRAVKA Pravilnika o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2021. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o raspisivanju dopunskih izbora za članove Skupštine Stomatološke komore Srbije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
OGLASI

Podelite: