Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 17.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о техничкој опремљености простора туристичке агенције

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 17.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКA о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о техничкој опремљености простора туристичке агенције
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

Поделите: