Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 17.3.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o tehničkoj opremljenosti prostora turističke agencije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 17.3.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkoj opremljenosti prostora turističke agencije
 • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „EPICURE CIGARS” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš

Podelite: