Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 16.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 16.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о мерама за време ванредног стања
  • УРЕДБА о организовању рада послодаваца за време ванредног стања
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2020. годину

Поделите: