Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 16.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 16.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o merama za vreme vanrednog stanja
  • UREDBA o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja
Ministarstva
  • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe za 2020. godinu

Podelite: