Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 13.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 13.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Киргиској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Москви
Влада
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину, поступку и мерама заштите поверљивих проналазака значајних за одбрану
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • ОДЛУКА о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о образовању Савета за сузбијање насиља у породици
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа Зајечар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршилаца дужности чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршиоца дужности члана Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Дома ученика средњих школа Босилеград
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа Босилеград
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу координатора преговарачких кластера Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзуларне канцеларије Генералног конзулата Републике Турске у Новом Пазару, Република Србија, са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм о изменама и допунама Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског шампионата у Ендуро дисциплини „Xross Hard Enduro Rally 2023”, на Златибору 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у футсалу за средње школе, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-23/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-130/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-132/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-133/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-135/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-137/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о поступку принудне наплате извршног решења буџетске инспекције
 • ПРАВИЛНИК о прорачуну удела обновљивих извора енергије
 • ПРАВИЛНИК о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • СПИСАК овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2023. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-253/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-72/2022
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-121/2020
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2022. године
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • УПУТСТВО за маркирање деривата нафте
 • УПУТСТВО за коришћење подешавање и одржавање опреме
 • АНЕКС II Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • АНЕКС 14 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви општине Пећинци”, Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Топлана”, Прибој
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
ОГЛАСИ

Поделите: