Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 2 od 13.1.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2022. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 2 od 13.1.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kirgiskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Moskvi
Vlada
 • UREDBA o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
 • ODLUKA o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva turizma i omladine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Zaječar
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Zaječar
 • REŠENJE o razrešenju vršilaca dužnosti članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o razrešenju članova i vršioca dužnosti člana Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju članova saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Odbora za javni nadzor revizije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Bosilegrad
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Bosilegrad
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju članova Tima za podršku pregovorima
 • REŠENJE o razrešenju koordinatora pregovaračkih klastera Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, Republika Srbija, sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda solidarnosti za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program o izmenama i dopunama Plana i programa rada Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije, u Čačku 2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog šampionata u Enduro disciplini „Xross Hard Enduro Rally 2023”, na Zlatiboru 2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u futsalu za srednje škole, u Beogradu 2023. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-23/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-130/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-132/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-133/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-135/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-137/2023
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku prinudne naplate izvršnog rešenja budžetske inspekcije
 • PRAVILNIK o proračunu udela obnovljivih izvora energije
 • PRAVILNIK o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • SPISAK ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-253/2018
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-72/2022
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-121/2020
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2022. godine
 • LISTA lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • UPUTSTVO za markiranje derivata nafte
 • UPUTSTVO za korišćenje podešavanje i održavanje opreme
 • ANEKS II Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • ANEKS 14 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British America Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British America Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi opštine Pećinci”, Pećinci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac”, Mrčajevci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplana”, Priboj
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu
OGLASI

Podelite: