Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 13.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 13.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Светој Столици у Ватикану
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији уједињених нација у Њујорку
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Панами, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Панами, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача и регистрима лиценцираних лица
 • ПРАВИЛНИК о условима за избор, начину и поступку избора чланова Комисије за утврђивање професионалне одговорности лиценцираних лица, као и праву и висини накнаде за рад у комисији
 • УПУТСТВО о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 649-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 649-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 649-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 649-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 649-5/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 42827/17, Стаменковић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19207/17, Танасковић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 14901/15, Мастелица и други против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 5158/12, Јаковљевић против Србије
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-957/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-968/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1014/2020-01
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.о.о. Нови Београд

Поделите: