Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 2 od 13.1.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 2 od 13.1.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – stalnog predstavnika Republike Srbije – šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji ujedinjenih nacija u Njujorku
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Panami, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Panami, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Ministarstva
 • PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti, kao i licencama za prostornog planera, urbanistu, arhitektu urbanistu, inženjera, arhitektu, pejzažnog arhitektu i izvođača i registrima licenciranih lica
 • PRAVILNIK o uslovima za izbor, načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje profesionalne odgovornosti licenciranih lica, kao i pravu i visini naknade za rad u komisiji
 • UPUTSTVO o dopunama Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 649-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 649-2/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 649-3/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 649-4/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 649-5/20
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 42827/17, Stamenković protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 19207/17, Tanasković protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 14901/15, Mastelica i drugi protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 5158/12, Jakovljević protiv Srbije
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-957/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-968/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1014/2020-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2020. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Centrosinergija d.o.o. Novi Beograd

Podelite: