Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 11.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о ограничењу висине цена нафтних деривата
  • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 11.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о ограничењу висине цена нафтних деривата
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике
  • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова

Поделите: