Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 17 od 11.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o ograničenju visine cena naftnih derivata
  • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
    (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 17 od 11.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o ograničenju visine cena naftnih derivata
Ministarstva
  • PRAVILNIK o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
  • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
  • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova

Podelite: