Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 144 od 27.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2020. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2020. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2020. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 144 od 27.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • ZAKON o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 • ZAKON o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora narodne Skupštine Republike Srbije, RS broj 33
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 34
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 35
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 36
 • ODLUKA o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • ODLUKA o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2020. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2020. godini
 • ODLUKA o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju i utvrđivanje mera za podsticaj domaće građevinske industrije
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta „Jadar”
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sprovođenja Sporazuma
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sprovođenja Sporazuma
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Akademije strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Akademije strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova – predstavnika Vlade i njihovih zamenika u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i članova Republičke Komisije za kapitalne investicije
 • ZAKLJUČAK o imenovanju zamenika guvernera Republike Srbije u Grupaciji Svetske banke
 • ZAKLJUČAK o imenovanju zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Prvenstva sveta u rvanju za mlađe seniore U23
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za organizovanje Svetskog prvenstva u ronjenju na dah u bazenskim disciplinama
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo sa ograničenom odgovornošću, Pančevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9648/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9649/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9651/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9652/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 601-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 601-2/20
Drugi državni organi i organizacije
 • PRAVILNIK o održavanju železničkih vozila
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0777/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0194/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-012-00-0561/19-11
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-716/2020-1
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2020. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2020. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2020. godine
 • PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
OGLASI

Podelite: