Објављен „Службени гласник РС“ број 144 од 27.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допуни Царинског закона
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2020. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2020. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2019. до септембра 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 144 од 27.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о изменама и допуни Царинског закона
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о царинској служби
 • ЗАКОН о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Фискалног савета
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора народне Скупштине Републике Србије, РС број 33
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 34
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 35
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 36
 • ОДЛУКА о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о избору Повереника за заштиту равноправности
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години
 • ОДЛУКА о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за координацију и утврђивање мера за подстицај домаће грађевинске индустрије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког одбора за спровођење и подстицање економске сарадње са Републиком Хрватском и контролу спровођења Споразума
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе и њихових заменика у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика председника и чланова Републичке Комисије за капиталне инвестиције
 • ЗАКЉУЧАК о именовању заменика гувернера Републике Србије у Групацији Светске банке
 • ЗАКЉУЧАК о именовању заменика гувернера Републике Србије у Европској банци за обнову и развој
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању чланова Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за млађе сениоре У23
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за организовање Светског првенства у роњењу на дах у базенским дисциплинама
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво са ограниченом одговорношћу, Панчево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9648/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9649/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9651/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9652/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог боравка и издавање дозволе за рад странцу
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-2/20
Други државни органи и организације
 • ПРАВИЛНИК о одржавању железничких возила
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0777/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0194/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-012-00-0561/19-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-716/2020-1
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2020. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2020. године
 • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом, за трећи квартал 2020. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2019. до септембра 2020. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допуни Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
ОГЛАСИ

Поделите: