Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 143 od 29.12.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 143 od 29.12.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o obezbeđivanju ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu
 • NAREDBA o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2023. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 640-9/22
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-6383/2020
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema
 • PRAVILNIK o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u decembru 2022. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TREFF TABAKO d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Sjenica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Paraćin” u Paraćinu

Podelite: