Објављен „Службени гласник РС“ број 141 од 23.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 141 од 23.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2023. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о увозу вина из Европске уније по преференцијалној стопи
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-10800/2022
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-10805/2022
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-10804/2022
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Савета за стратешку сарадњу Републике Србије и Европске уније у развоју ланца вредности индустрије електричних возила у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за Пројекат српско-кинеског индустријског парка у Београду
 • OДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства унутрашњних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јабланичког управног округа са седиштем у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању управника Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за особе са инвалидитетом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10745/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10761/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-10742/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10751/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10754/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10748/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10752/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10747/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10750/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10753/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10756/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10743/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10755/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10746/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10744/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10749/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10832/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10825/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортскe резултатe, 05 број 661-10830/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Агенције за квалификације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у пливању перајима и брзинском роњењу 2024, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Голубац, Република Србија и општине Вила Франка де Шира, Португалска Република
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10909/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10911/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10927/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10931/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10933/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10959/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10602/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10604/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10605/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10606/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10603/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10607/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10136/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-10140/2022-1
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
 • ИСПРАВКА Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини извештаја о пословању у слободној зони
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцимa захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о испиту и стручном усавршавању просветних саветника
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о одређивању граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит пошиљки и пратећих предмета који подлежу ветеринарско-санитарној контроли
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Свилајнац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Свилајнац
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1065/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1082/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-63/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-64/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника број 740-03-65/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-66/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-67/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-68/2022-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о обрачунатом проценту учешћа износа пензија и новчаног износа као увећања уз пензију у бруто домаћем производу
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада за телесно оштећење, новчаних накнада за помоћ и негу другог лица, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2023. године
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од јануара 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0468/21-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичног подручја на територији општине Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: