Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 141 od 23.12.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 141 od 23.12.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • UREDBA o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2023. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o uvozu vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-10800/2022
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-10805/2022
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-10804/2022
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za stratešku saradnju Republike Srbije i Evropske unije u razvoju lanca vrednosti industrije električnih vozila u Republici Srbiji
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za Projekat srpsko-kineskog industrijskog parka u Beogradu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Ugovora o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva unutrašnjnih poslova
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za osobe sa invaliditetom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža–Most”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža–Most”, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10745/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10761/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate 05 broj 661-10742/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10751/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10754/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10748/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10752/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10747/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10750/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10753/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10756/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10743/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10755/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10746/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10744/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10749/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10832/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10825/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-10830/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Agencije za kvalifikacije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Transportgas Srbija” d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u plivanju perajima i brzinskom ronjenju 2024, u Beogradu 2024. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Golubac, Republika Srbija i opštine Vila Franka de Šira, Portugalska Republika
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10909/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10911/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10927/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10931/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10933/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10959/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10602/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10604/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10605/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10606/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10603/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10607/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10136/2022-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10140/2022-1
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • ISPRAVKA Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2023. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju u slobodnoj zoni
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o ispitu i stručnom usavršavanju prosvetnih savetnika
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Svilajnac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Svilajnac
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1065/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1082/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-63/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-64/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika broj 740-03-65/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-66/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-67/2022-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-68/2022-01
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje
 • REŠENJE o obračunatom procentu učešća iznosa penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u bruto domaćem proizvodu
 • REŠENJE o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada za telesno oštećenje, novčanih naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2023. godine
 • REŠENJE o vrednosti opšteg boda od januara 2023. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija u 2023. godini
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0468/21-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnog područja na teritoriji opštine Aranđelovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” Valjevo
OGLASI

Podelite: