Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 110 od 31.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 110 od 31.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
 • UREDBA o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12671/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12681/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12670/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12666/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12665/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12673/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12664/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-12675/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-12677/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-12672/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-12669/2016
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2017. godinu
 • ODLUKA o procesu izveštavanja, praćenja i vrednovanja sprovođenja Akcionog plana za poglavlje 24 — Pravda, sloboda i bezbednost, u sklopu pristupnog procesa Republike Srbije u Evropsku uniju
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Međureč i Lozovik
 • ODLUKA o promeni granica katastarskih opština Barič, Bikinje, Donja Kruševica, Šuvajić, Vojilovo, Maleševo, Kudreš, Sladinac, Radoševac, Golubac, Miljević i Dvorište
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd, za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2016. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–12829/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12850/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12826/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12480/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 456-12482/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12483/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12485/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12486/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-12590/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja
 • PRAVILNIK o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascu i sadržini Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
 • NAREDBA o dopuni Naredbe o merama zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomima i ledoizvalama
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
OGLASI

Podelite: