Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 11.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 11.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу, број O2-1/2016
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу, број O2-2/2016
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу, број O6-1/2016
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу, број O6-2/2016

Поделите: