Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 107 od 12.11.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2021. godine
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 107 od 12.11.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • UREDBA o kvoti u sistemu tržišne premije za vetroelektrane
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekata izgradnje obilaznica oko Požege, Užica, Loznice i tunela ispod prevoja Kadinjača
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju upravnika Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Prištini
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Trstenik
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Trstenik
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa grada Priština
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Kosovo Polje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za kontrolu malog i lakog oružja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Trogodišnjeg programa poslovanja Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd za period 2021–2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Niša, Republika Srbija i grada Šarm El Šeik, Arapska Republika Egipat
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Ljubovija, Republika Srbija i opštine Bratunac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
 • ZAKLJUČAK Vlade o izmenama Zaključka Vlade o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija
 • PRAVILNIK o utvrđivanju plana vađenja rečnih nanosa
 • PRAVILNIK o prestanku važenju Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata
 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i postupku sprovođenja mere tehnička pomoć u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju
 • PRAVILNIK o verifikaciji i akreditaciji verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na novčanu naknadu za nabavku putničkog motornog vozila
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak–Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd–Požega) na životnu sredinu
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01118/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01119/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01120/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01121/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01164/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01165/2021-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01169/2021-22
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-26/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-415/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-453/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-550/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-551/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-930/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-963/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1110/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1193/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1198/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1225/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1226/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1229/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-33/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-37/2021-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0453/18-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2021. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap
 • PRAVILNIK o upisu u javnu evidenciju pružalaca energetskih usluga
 • ODLUKA o izmeni Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije
 • ODLUKA Privredne komore Srbije 02.01 broj 9/21
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TREFF TABAKO d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: