Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 8.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунaма Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 8.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Заштитнику грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунaма Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Поделите: