Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 105 od 8.11.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 105 od 8.11.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o Zaštitniku građana
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Podelite: