Објављен нови правилник из области ПДВ и измене и допуне Правилника о евиденцији ПДВ

У „Службеном гласнику РС“, број 75 од 23.10.2019. године објављени су следећи прописи из области ПДВ:

  • Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем
  • Правилник o изменама и допунама Правилника o облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (пречишћен текст прописа погледајте овде)

Први правилник је нови правилник из области ПДВ и одредбе овог правилника служе пре свега да се правилно одреди место промета услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, што је основни предуслов за одређивање да ли је неки промет опорезив ПДВ или није.

С обзиром на дужину наслова овог Правилника, убудуће ћемо користити назив Правилник о услугама телекомуникација и услугама пруженим електронским путем.

Овај правилник ступа на снагу 31. октобра 2019. године, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

У складу са овим изменама од 1. јануара 2020. године ћемо извршити измене и у делу апликације Неокако која се бави место промета услуга.

Што се тиче измена и допуна Правилника о евиденцији промета, само једна измена је важна а тиче се нове посебне евиденције за промет добара и услуга са пореским ослобођењем, који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес. 

Овај правилник такође ступа на снагу 31. октобра 2019. године, претходно наведена важна измена се примењује од тада а неке мање измене у вези са усклађивањем текста прописа се примењују од 1. јануара 2020. године.

Детаљније о овим правилницима читајте у коментарима које ће Необилен објавити у наредном периоду.

Поделите: