Objavljen novi pravilnik iz oblasti PDV i izmene i dopune Pravilnika o evidenciji PDV

U „Službenom glasniku RS“, broj 75 od 23.10.2019. godine objavljeni su sledeći propisi iz oblasti PDV:

  • Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

Prvi pravilnik je novi pravilnik iz oblasti PDV i odredbe ovog pravilnika služe pre svega da se pravilno odredi mesto prometa usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, što je osnovni preduslov za određivanje da li je neki promet oporeziv PDV ili nije.

S obzirom na dužinu naslova ovog Pravilnika, ubuduće ćemo koristiti naziv Pravilnik o uslugama telekomunikacija i uslugama pruženim elektronskim putem.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 31. oktobra 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

U skladu sa ovim izmenama od 1. januara 2020. godine ćemo izvršiti izmene i u delu aplikacije Neokako koja se bavi mesto prometa usluga.

Što se tiče izmena i dopuna Pravilnika o evidenciji prometa, samo jedna izmena je važna a tiče se nove posebne evidencije za promet dobara i usluga sa poreskim oslobođenjem, koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes. 

Ovaj pravilnik takođe stupa na snagu 31. oktobra 2019. godine, prethodno navedena važna izmena se primenjuje od tada a neke manje izmene u vezi sa usklađivanjem teksta propisa se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Detaljnije o ovim pravilnicima čitajte u komentarima koje će Neobilen objaviti u narednom periodu.

Podelite: