Објављен нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

На сајту Министарства финансија објављен је:

  • Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (предложено ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“)
Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за финансијски систем путем електронске поште на адресу: ognjen.popovic@mfin.gov.rs, и branka.djordjevic@mfin.gov.rs, најкасније до 14. новембра 2022. године, до краја радног времена.

Детаљније о предвиђеним изменама и допуни наведеног закона писаћемо када га Влада Србије усвоји као предлог и пошаље га у скупштинску процедуру.

Подсећамо да су претходних дана објављени нацрти измена и допуна још неколико закона (видети овде, овде и овде).

Поделите: