Objavljen nacrt izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, sa obrazloženjem:

Nacrt izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem, putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 10. oktobra 2019. godine, do 15:30 časova.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ćemo pisati u komentaru nakon njegovog usvajanja.

Podelite: