Објављен нацрт измена и допуна Закона о порезима на имовину

Министарство финансија је на својој интернет страни у оквиру дела „Нацрти и предлози“ објавило нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, са образложењем:

Нацрт измена и допуна Закона о порезима на имовину

Сугестије и примедбе могу се доставити Министарству финансија – Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10. октобра 2019. године, до 15:30 часова.

Детаљније о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ћемо писати у коментару након његовог усвајања.

Поделите: