Обавештење о начину плаћања дугованог пореза и доприноса достављено свим пореским обвезницима који испуњавају услове за одлагање

Пореска управа је објавила да су достављена обавештења о начину плаћања дугованог пореза и доприноса у пореско сандуче на порталу Пореске управе свим пореским обвезницима који испуњавају услове за одлагање плаћања пореских обавеза у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19 (у даљем тексту: Уредба).

Подсећамо да је Уредбом предвиђено одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима и у складу са Закључком Владе.

Обавештење садржи податке о укупном износу дугованог пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених, броју рата, износу рате, датуму доспећа рате, броју одобрења за плаћање (БОП) и рачуну за уплату, а за паушално опорезоване обвезнике начин плаћања дугованог пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обавештење о начину плаћања дугованог пореза и доприноса достављено je у пореско сандуче на порталу Пореске управе свим пореским обвезницима који испуњавају услове за одлагање плаћања пореских обавеза у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19.

Обавештење садржи податке о укупном износу дугованог пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених, броју рата, износу рате, датуму доспећа рате, броју одобрења за плаћање (БОП) и рачуну за уплату, а за  паушално опорезоване обвезнике начин плаћања дугованог пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности.

Пореска управа подсећа привредне субјекте да су у обавези да редовно измирују пореске обавезе, као и да се придржавају прописаних рокова за плаћање рата дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса.

На сајту Пореске управе Републике Србије објављене су детаљне информације о начину спровођења одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса привредним субјектима са одговарајућим примерима и појашњењима. Порески обвезници се додатно могу информисати и у Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700 007 и 011-33 10 111, као и на шалтеру „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије.“

Поделите: