Обавештење Министарства финансија у вези са опорезивањем прихода по основу угоститељских услуга у домаћој радиности

Министарство финансија је на својој интернет страни објавило Обавештење у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица.

Обавештење можете погледати и преузети овде.

Подсећамо читаоце да смо у коментару од 23.6.2019. године обрадили питање обрачуна опорезивог прихода по основу пружања угоститељских услуга у складу са Правилником који је објављен два дана раније. У том коментару смо објавили и табелу за попуњавање и израчунавање опорезивог прихода и износа пореза.

Поделите: