Obaveštenje Ministarstva finansija u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani objavilo Obaveštenje u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkog lica.

Obaveštenje možete pogledati i preuzeti ovde.

Podsećamo čitaoce da smo u komentaru od 23.6.2019. godine obradili pitanje obračuna oporezivog prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa Pravilnikom koji je objavljen dva dana ranije. U tom komentaru smo objavili i tabelu za popunjavanje i izračunavanje oporezivog prihoda i iznosa poreza.

Podelite: