Обавештење Пореске управе организаторима извођења естрадних програма

Пореска управа обавештава пореске обвезнике о обавези обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма, до петог у месецу за претходни месец. Обавештење се подноси на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих уговора закључених у претходном месецу.

Пореска управа решењем изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана послодавцу који организује извођење естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма, ангажовањем интерпретатора и других лица без закљученог уговора или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено обавештење о закљученим уговорима.

У наставку преносимо у целости обаваштење Пореске управе:

„Обавештавамо пореске обвезнике – исплатиоце прихода да су дужни да у складу са одредбама чл. 108а Закона о порезу на доходак грађана, са интерпретатором и другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма, закључе уговор и да Пореској управи до петог у месецу доставе писмено обавештење о закљученим уговорима у претходном месецу.

То се односи на правна и физичка лица која обављају регистровану делатност из области угоститељства, туризма, посредовања и других делатности, а у својим или закупљеним објектима организују извођење естрадних програма забавне и народне музике или других забавних програма, правна и физичка лица регистрована за делатност производње и емитовања радио и телевизијског програма која производе и емитују телевизијски програм забавне и народне музике, забавни, колажни, новогодишњи и слични програм, без обзира да ли им је издата или не дозвола за емитовање програма у складу са законом којим се уређује обављање радиодифузне делатности, као и правна и физичка лица која обављају регистровану делатност – савези, удружења, организације, заједнице, месне заједнице и слични субјекти који у својим или закупљеним објектима или на другим местима организују концерте, културно-уметничке, туристичке и друге сличне манифестације и приредбе, на којима се изводе естрадни програми забавне и народне музике, новогодишњи и други слични забавни програми или друге забавне приредбе.

Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма подноси се на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих уговора закључених у претходном месецу. Напомињемо да Пореска управа решењем изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана послодавцу из области угоститељства, туризма, посредовања и других делатности, ако организује извођење естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма, ангажовањем интерпретатора и других лица без закљученог уговора или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено обавештење о закљученим уговорима.“

Поделите: