Новине у вези подношења захтева за рефакцију акцизе и достављања решења

Почев од 01. јануара 2022. године правна лица и предузетници – крајњи корисници деривата нафте, биогорива и биотечности, подносе искључиво у електронском облику захтев за рефакцију плаћене акцизе на:

  • деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање, као и
  • деривате нафте и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Почев од 01. јануара 2022. године правна лица и предузетници – крајњи корисници деривата нафте, биогорива и биотечности, захтев за рефакцију плаћене акцизе на:

  • деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање, као и
  • деривате нафте и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе,

подносе искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе.

Физичка лица захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за загревање стамбеног простора, могу да поднесу како у електронском облику преко портала Пореске управе, тако и писменим путем надлежној организационој јединици Пореске управе.

Правном лицу, предузетнику и физичком лицу које је захтев поднело у електронском облику, решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се у електронском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Физичком лицу које је захтев поднело у папирном облику, решење у папирној форми доставља се путем поште.“

Поделите: