Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију акцизе путем портала еАграр

На сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављено је обавештење о подношењу захтева за поврат акцизе на гориво за пољопривреднике и Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију акцизе путем портала еАграр.

Пољопривредни произвођачи захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе могу поднети Управи за аграрна плаћања у онлајн форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр односно електронског Регистра пољопривредних газдинстава (еРПГ).

Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију акцизе путем портала еАграр можете преузети овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде:

„Пољопривредни произвођачи захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе могу поднети Управи за аграрна плаћања у онлајн форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр односно електронског Регистра пољопривредних газдинстава (еРПГ).

У делу „Рачуни за гориво“ корисници могу да додају рачуне/фактуре за гориво – дизел и биогориво купљено у велепродаји, увозне фактуре за гориво купљено из увоза и гориво купљено путем корпорацијске картице.

Повраћај је могуће остварити у износу од 50 динара по литру до 100 литара по хектару пријављене површине, до 100 хектара.

Фискални рачун мора да садржи и податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте и биогорива.

Да би поднели захтев за поврат акцизе, потребно је да пољопривредници поседују фискалне рачуне на којима ће, када је реч о пољопривредницима који су физичка лица, стајати број пољопривредног газдинства (БПГ) или ЈМБГ носиоца газдинства, односно ПИБ у случају да је подносилац правно лице, односно предузетник.

(Изузетно у периоду од 1. јануара 2024. године закључно са 31. јануаром 2024. године, фискални рачун не мора да садржи посебну идентификациону ознаку која указује да је у питању регистровано пољопривредно газдинство у складу са прописима којима се уређује фискализација, а у том случају се уместо БПГ на фискалним рачунима уноси ЈМБГ или ПИБ). 

Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију акцизе путем портала еАграр можете погледати ОВДЕ.

Правилник о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију можете погледати ОВДЕ.“

Поделите: