Нови обрасци ОЗ-7 и ОЗ-10

Републички фонд за здравствено осигурање је објавио нове обрасце ОЗ-7 и ОЗ-10 на својој интернет страни.

Нове обрасце ОЗ-7 и ОЗ-10 можете преузети и овде:

ОЗ-7

ОЗ-10

Образац ОЗ-7 садржи и ближа објашњења неопходна за његово правилно попуњавање.

Филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање је достављено упутство о примени одредаба Закона о здравственом осигурању у вези начина обрачуна накнаде зараде за време привремене спречености за рад. У филијалама РФЗО се могу добити ближе информације о обрачуну накнада зараде.

Подсећамо читаоце на коментар који смо објавили у вези са новим начином обрачуна накнаде зараде за боловање преко 30 дана (након доношења новог Закона о здравственом осигурању):

Нови начин утврђивања основа за обрачун накнаде зараде за боловање преко 30 дана

Поделите: