Novi obrasci OZ-7 i OZ-10

Republički fond za zdravstveno osiguranje je objavio nove obrasce OZ-7 i OZ-10 na svojoj internet strani.

Nove obrasce OZ-7 i OZ-10 možete preuzeti i ovde:

OZ-7

OZ-10

Obrazac OZ-7 sadrži i bliža objašnjenja neophodna za njegovo pravilno popunjavanje.

Filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je dostavljeno uputstvo o primeni odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju u vezi načina obračuna naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. U filijalama RFZO se mogu dobiti bliže informacije o obračunu naknada zarade.

Podsećamo čitaoce na komentar koji smo objavili u vezi sa novim načinom obračuna naknade zarade za bolovanje preko 30 dana (nakon donošenja novog Zakona o zdravstvenom osiguranju):

Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

Podelite: