Нови износи накнада за пословање са дуваном и дуванским производима – примена од 4. јула 2020. године

Сходно Закона о дувану, накнаде су усклађене индексом потрошачких цена у 2019. години и износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 21.290.372,89 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.326,37 динара;
  • за упис у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку – 2.547.500,00 динара.

Нови износи накнада су објављени у „Службеном гласнику РС“ број 91 од 26.6.2020. године а примењују се од 4. јула 2020. године.

Поделите: