Novi iznosi naknada za poslovanje sa duvanom i duvanskim proizvodima – primena od 4. jula 2020. godine

Shodno Zakona o duvanu, naknade su usklađene indeksom potrošačkih cena u 2019. godini i iznose:

  • za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda – 21.290.372,89 dinara;
  • za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima – 15.326,37 dinara;
  • za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku – 2.547.500,00 dinara.

Novi iznosi naknada su objavljeni u „Službenom glasniku RS“ broj 91 od 26.6.2020. godine a primenjuju se od 4. jula 2020. godine.

Podelite: