Нове смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за посреднике у промету и закупу непокретности

На web сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација 17. јула 2020. године објављене су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности.

Смернице можете погледати и преузети овде.

Смернице се примењују осмог дана од дана објављивања на сајту Министарства, односно од 25. јула 2020. године.

Даном примене нових Смерница престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности, које су донете 4.9.2018. године.

Поделите: