Непотпуна адреса (без податка о спрату и броју стана) као разлог за сторнирање електронске фактуре и право на одбитак претходног пореза

Питање

На електронској фактури коју смо издали купцу као адресу купца смо навели улицу и број и место, као што је назначено у нашем софтверу. Нисмо уписали спрат и број стана (тај податак постоји у бази АПР).

Купац тражи да сторнирамо издату електронску фактуру и издамо нову са исправљеном адресом. Купац сматра да на основу наше фактуре нема право на одбитак претходног пореза јер фактура не садржи пуну адресу каква је наведена у АПР.

Да ли сматрате да је потребно да сторнирамо фактуру? Да ли купац има право на одбитак претходног пореза на основу тако издате електронске фактуре?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: