Непотпуна адреса (без податка о спрату и броју стана) као разлог за сторнирање електронске фактуре и право на одбитак претходног пореза

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: