Nepotpuna adresa (bez podatka o spratu i broju stana) kao razlog za storniranje elektronske fakture i pravo na odbitak prethodnog poreza

Pitanje

Na elektronskoj fakturi koju smo izdali kupcu kao adresu kupca smo naveli ulicu i broj i mesto, kao što je naznačeno u našem softveru. Nismo upisali sprat i broj stana (taj podatak postoji u bazi APR).

Kupac traži da storniramo izdatu elektronsku fakturu i izdamo novu sa ispravljenom adresom. Kupac smatra da na osnovu naše fakture nema pravo na odbitak prethodnog poreza jer faktura ne sadrži punu adresu kakva je navedena u APR.

Da li smatrate da je potrebno da storniramo fakturu? Da li kupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu tako izdate elektronske fakture?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: