Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2017. године

НОВО – неопорезиве износе за исплате од 1.2.2018. године погледајте овде:
Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2018. године 

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана за исплате од 1. фебруара 2017. до 31. јануара 2018. године (“Службени гласник РС”, број 7 од 31.01.2017. године):

 • Неопорезиви износ зараде: 11.790 динара (за исплате од зараде за јануар 2018. године – нови износ: 15.000 динара)
 • Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају: 3.725 динара
 • Дневница за службено путовање у земљи: 2.236 динара
 • Накнада превоза на службеном путовању: 6.520 динара
 • Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – 37.252 динара
 • Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – 9.313 динара
 • Јубиларна награда запосленима – 18.624 динара
 • Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд – 5.589 динара
 • Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – 65.189 динара
 • Стипендије и кредити ученика и студената – 11.176 динара
 • Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови – 9.313 динара
 • Појединачно остварен добитак од игара на срећу – 11.344 динара
 • Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – 12.375 динара

Табеларни преглед нових и старих неопорезивих износа погледајте овде.

Поделите: