Народна банка Србије упозорава на неовлашћено пружање платних услуга

Платне услуге у Србији могу пружати пословне банке и пошта (као и њихови овлашћени заступници), а од прошле године и привредна друштва која су за обављање тих услуга добила дозволу Народне банке Србије.

Народна банка Србије је упозорила грађане и правна лица да постоје субјекти који без одговарајуће дозволе пружају платне услуге.

У наставку преносимо у целости саопштење Народне банке Србије:

„У процесу развоја тржишта платних услуга и учесника на том тржишту, Извршни одбор Народне банке Србије је, поступајући у оквиру својих надлежности прописаних Законом о Народној банци Србије и Законом о платним услугама, до сада дао седам дозвола за пружање платних услуга привредним друштвима која су за то испунила предвиђене услове.

У питању су платне институције TENFORE d.o.o. Beograd, EKI Transfers d.o.o. Beograd, DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE d.o.o. Beograd, PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VIP SISTEM d.o.o. Beograd, IPAY SEE d.o.o. Beograd, PAYSPOT d.o.o. Novi Sad и ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЦОА д.о.о. Параћин.

С друге стране, Народна банка Србије је, након спроведених поступака контроле, утврдила постојање одређених субјеката који неовлашћено, тј. без одговарајуће дозволе, пружају платне услуге грађанима (могућност плаћања рачуна за комуналије, телефон и сл.) и оглашавају пружање тих услуга у јавности, те је тим субјектима изрекла новчане казне и забрану обављања ових послова.

Овом приликом скрећемо пажњу грађанима да платне услуге у Републици Србији, без добијања посебне дозволе коју издаје Народна банка Србије, могу пружати банке и јавни поштански оператор – непосредно или посредством својих овлашћених заступника. Сви остали субјекти, дакле платне институције и институције електронског новца у смислу Закона о платним услугама, могу грађанима пружати платне услуге само по добијању дозволе Народне банке Србије, при чему и та лица могу пружати платне услуге непосредно или преко својих овлашћених заступника. Ова лица су дужна да грађанима доставе или учине доступним све неопходне информације о платним услугама, пре свега о року у којем ће трансакција бити извршена и накнадама које ће бити наплаћене, као и да издају одговарајућу потврду о примљеном платном налогу, односно извршеној трансакцији, што је гаранција да корисник такве услуге не може бити оштећен.
 
Обавештавамо јавност да Народна банка Србије води регистре платних институција и институција електронског новца које имају одговарајућу дозволу Народне банке Србије управо да би се грађани упознали с тим која су привредна друштва (осим банака и јавног поштанског оператора) овлашћена да пружају платне услуге у складу са законом. Регистри платних институција и институција електронског новца, који садрже податке и о овлашћеним заступницима преко којих ове институције могу пружати платне услуге, објављени су на интернет презентацији Народне банке Србије у одељку под називом „Платне услуге и електронски новац“.

Ако грађани и правна лица обављају послове платног промета преко субјеката који немају одговарајућу дозволу Народне банке Србије, односно преко лица која незаконито пружају платне услуге, постоји висок ниво извесности да корисници таквих услуга могу претрпети знатну штету, а ефикасна и благовремена заштита њихових права и евентуални повраћај новчаних средстава у овом случају били би готово онемогућени. Посебно истичемо и да су за неовлашћено пружање платних услуга у нашем законодавству предвиђене и кривичноправне санкције.

Народна банка Србије континуирано проверава рад субјеката за које постоји сумња да се неовлашћено баве пружањем платних услуга и предузима све мере из своје надлежности да такво незаконито понашање спречи, а грађане позива да је обавесте ако имају сазнања о таквим случајевима, и то на имејл-адресу kontrola.banaka@nbs.rs, односно на адресу Народна банке Србије – Управа за надзор над финансијским институцијама – Сектор за контролу пословања банака, Немањина 17, 11000 Београд.“

Поделите: