Накнада зараде за боловање преко 30 дана када запослени није остварио зараду у свих 12 месеци који претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад

(Мишљење Министарства здравља, број 011-00-00072/2019-05(1) од 15.4.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: