Накнада зараде за боловање преко 30 дана када запослени није остварио зараду у свих 12 месеци који претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: