Nacrt Zakona o finansijskom obezbeđenju – javna rasprava do 20. novembra 2016. godine

Narodna banka Srbije je pripremila Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju i poziva zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe do 20. novembra 2016. godine.

U nastravku prenosimo u celosti saopštenje Narodne banke:

„Narodna banka Srbije je pripremila Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju kojim se stvaraju pretpostavke za dalje unapređenje finansijskog sistema i njegove infrastrukture, posebno u vezi s pravnom sigurnošću i nesmetanim izmirenjem obaveza učesnika na finansijskom tržištu.

Predloženim rešenjima utvrđuju se jasna pravila za ugovaranje i korišćenje sredstava finansijskog obezbeđenja, kao i za naplatu iz ovih sredstava, što bi trebalo da doprinese smanjenju kreditnog rizika učesnika na finansijskom tržištu. Posebna pažnja posvećena je ugovaranju tzv. netiranja po osnovu prevremenog dospeća ili prestanka međusobnih potraživanja i obaveza ugovornih strana (close-out netting), kao i zaštiti primaoca obezbeđenja u slučaju pokretanja stečajnog postupka nad davaocem sredstva obezbeđenja. Novina je i izričito zakonsko prepoznavanje mogućnosti prenosa prava svojine nad sredstvima finansijskog obezbeđenja, kao i mogućnost prodaje ili prisvajanja tih sredstava radi namirenja potraživanja pod odgovarajućim uslovima. Pri izradi zakonskih rešenja uzeti su u obzir i relevantni propisi Evropske unije u ovoj oblasti.

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju do 20. novembra 2016. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.“

Podelite: