Министарство финансија прихватило предлог да се формира Радна група за израду новог Правилника о евиденцији ПДВ

Важно: Објављен је нови Правилник о евиденцији ПДВ у „Службеном гласнику РС“, број 90 од 6.10.2017. године, који ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Текст новог Правилника и нови образац ПОПДВ погледајте овде.

Почетком јула одржан је састанак у Привредној комори Србије поводом радне верзије Правилника о евиденцији ПДВ коју је припремило Министарство финансија.

Састанку су присуствовали представници Привредне коморе Србије, Групације рачуноводствених агенција при ПКС, Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Удружења произвођача софтвера, великих трговачких друштава, Савета за пословни амбијент ПКС и Необилтен-а.

Учесници састанка су усагласили своје ставове о радној верзији Правилника и на основу тога је ПКС упутила мишљење Министарству финансија у коме је указано на аргументе против радне верзије:

  • обимна евиденција која резултира додатним ангажовањем радне снаге,
  • повећање трошкова за привреду,
  • не доприноси бољој наплати пореза и сузбијању сиве економије,
  • не представља усклађивање са ЕУ директивама,
  • пад на Doing Business листи.

Такође је предложено да представници ПКС заједно са представницима Министарства финансија израде предлог Правилника о евиденцији ПДВ.

Данас смо обавештени од стране ПКС да их је Министарство финансија позвало да формирају Радну групу за израду Предлога правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Чланови Радне групе ће бити представници Министарства финансија/Сектора за фискални систем, Пореске управе и ПКС.

19.7.2017 – допуна информације – Рок за израду предлога 11 дана

Министарство финансија је обавестило ПКС да ће 20.7.2017. бити одржан први састанак Радне групе за израду Предлога правилника о евиденцији ПДВ.

Радна верзија правилника коју је припремило Министарство финансија почетком јула ће бити полазна основа за рад Радне групе.

Рок за израду Предлога правилника и доставу истог министру финансија је 31. јул 2017. године.

22.7.2017 – допуна информације – Министарство не прихвата аргументе против

Информације које смо добили након одржана два састанка Радне групе указују на то да Министарство финансија и Пореска управа нису спремни да прихвате аргументе против радне верзије Правилника о евиденцији ПДВ.

Министарство финансија и Пореска управа упорно тврде:

1. Да се новим правилником не уводе нове обавезе и да самим тим не постоје трошкови за привредне субјекте.

2. Да немају намеру да смање број поља у обрасцу ПОПДВ (у складу са бројем поља у ЕУ) јер немају обавезу да се уклапају у праксу ЕУ већ желе да добију што више података за анализу јер је то интерес државе.

Очигледно је да представници Привредне коморе Србије у Радној групи (по један представник групације рачуноводствених агенција и Савеза рачуновођа и ревизора Србије и два представника привредних друштава чланица коморе) нису равноправни учесници у разговору: неаргументовани захтеви представника Радне групе из Пореске управе се прихватају као исправни и једино могући, а аргументи представника ПКС се одбацују без реалног објашњења.

Можемо закључити да Министарство финансија јесте формално прихватило захтев за формирањем Радне групе али без суштинске жеље и добре намере да се разговори воде уз аргументовану размену мишљења, а у обостраном интересу државе и привреде.

Поделите: