Ministarstvo finansija prihvatilo predlog da se formira Radna grupa za izradu novog Pravilnika o evidenciji PDV

Važno: Objavljen je novi Pravilnik o evidenciji PDV u „Službenom glasniku RS“, broj 90 od 6.10.2017. godine, koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Više o tome pročitajte ovde.

Tekst novog Pravilnika i novi obrazac POPDV pogledajte ovde.

Početkom jula održan je sastanak u Privrednoj komori Srbije povodom radne verzije Pravilnika o evidenciji PDV koju je pripremilo Ministarstvo finansija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije, Grupacije računovodstvenih agencija pri PKS, Saveza računovođa i revizora Srbije, Udruženja proizvođača softvera, velikih trgovačkih društava, Saveta za poslovni ambijent PKS i Neobilten-a.

Učesnici sastanka su usaglasili svoje stavove o radnoj verziji Pravilnika i na osnovu toga je PKS uputila mišljenje Ministarstvu finansija u kome je ukazano na argumente protiv radne verzije:

  • obimna evidencija koja rezultira dodatnim angažovanjem radne snage,
  • povećanje troškova za privredu,
  • ne doprinosi boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije,
  • ne predstavlja usklađivanje sa EU direktivama,
  • pad na Doing Business listi.

Takođe je predloženo da predstavnici PKS zajedno sa predstavnicima Ministarstva finansija izrade predlog Pravilnika o evidenciji PDV.

Danas smo obavešteni od strane PKS da ih je Ministarstvo finansija pozvalo da formiraju Radnu grupu za izradu Predloga pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

Članovi Radne grupe će biti predstavnici Ministarstva finansija/Sektora za fiskalni sistem, Poreske uprave i PKS.

19.7.2017 – dopuna informacije – Rok za izradu predloga 11 dana

Ministarstvo finansija je obavestilo PKS da će 20.7.2017. biti održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o evidenciji PDV.

Radna verzija pravilnika koju je pripremilo Ministarstvo finansija početkom jula će biti polazna osnova za rad Radne grupe.

Rok za izradu Predloga pravilnika i dostavu istog ministru finansija je 31. jul 2017. godine.

22.7.2017 – dopuna informacije – Ministarstvo ne prihvata argumente protiv

Informacije koje smo dobili nakon održana dva sastanka Radne grupe ukazuju na to da Ministarstvo finansija i Poreska uprava nisu spremni da prihvate argumente protiv radne verzije Pravilnika o evidenciji PDV.

Ministarstvo finansija i Poreska uprava uporno tvrde:

1. Da se novim pravilnikom ne uvode nove obaveze i da samim tim ne postoje troškovi za privredne subjekte.

2. Da nemaju nameru da smanje broj polja u obrascu POPDV (u skladu sa brojem polja u EU) jer nemaju obavezu da se uklapaju u praksu EU već žele da dobiju što više podataka za analizu jer je to interes države.

Očigledno je da predstavnici Privredne komore Srbije u Radnoj grupi (po jedan predstavnik grupacije računovodstvenih agencija i Saveza računovođa i revizora Srbije i dva predstavnika privrednih društava članica komore) nisu ravnopravni učesnici u razgovoru: neargumentovani zahtevi predstavnika Radne grupe iz Poreske uprave se prihvataju kao ispravni i jedino mogući, a argumenti predstavnika PKS se odbacuju bez realnog objašnjenja.

Možemo zaključiti da Ministarstvo finansija jeste formalno prihvatilo zahtev za formiranjem Radne grupe ali bez suštinske želje i dobre namere da se razgovori vode uz argumentovanu razmenu mišljenja, a u obostranom interesu države i privrede.

Podelite: