Ministarstvo finansija odgovorilo na zahtev za mišljenje i podržalo stav Neobiltena – preduzetnici za 2020. godinu dostavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha

Ministarstvo finansija je odgovorilo na zahtev za mišljenje koji smo im dostavili i podržalo naš stav da svi preduzetnici za 2020. godinu dostavljaju samo Bilans stanja i Bilans uspeha.

Podsećamo da je Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR), povodom dostavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, objavila da preduzetnici koji su razvrstani kao velika, srednja i mala pravna lica imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu primenom šireg seta obrazaca. Naše mišljenje o ovakvoj odluci dali smo u komentaru ovde.

Zatim smo se obratili APR dopisom, a nakon njihovog odgovora smo dostavili zahtev za mišljenje Ministarstvu finansija (videti komentar ovde).

U nastavku prenosimo deo mišljenja Ministarstva finansija broj 011-00-00100/2021-16 od 3.2.2021. godine:

„Imajući u vidu gore navedeno, mišljenja smo da se na sastavljanje i dostavljanje Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) obima (seta) finansijskih izveštaja za preduzetnike za 2020. godinu, primenjuje pomenuta odredba člana 2. tačka 9) starog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), kojom je definisano da svi preduzetnici (nezavisno od veličine u koju su razvrstani na bazi podataka iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu) sastavljaju i dostavljaju isključivo Bilans stanja i Bilans uspeha. Nezavisno od toga, za potrebe dostavljanja izveštaja za statističke i druge potrebe, preduzetnici (kao uostalom i sva pravna lica) svakako sastavljaju i dostavljaju pored Bilansa stanja i Bilansa uspeha i Statistički izveštaj i to najkasnije do kraja februara 2021. godine.

Ovim putem takođe napominjemo da je rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike, radi javnog objavljivanja, 30. jun 2021. godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Samim tim, neophodno je da se u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije blagovremeno (nakon isteka roka za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe) obezbede tehnički preduslovi kako bi svi preduzetnici nesmetano mogli da pristupe sistemu i podnesu finansijske izveštaje (Bilans stanja i Bilans uspeha) za 2020. godinu u zakonskom roku.“

Ceo tekst mišljenja možete preuzeti ovde.

Ministarstvo finansija će mišljenje dostaviti Agenciji za privredne registre, koja će obezbediti uslove za dostavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa tim stavom, kako nam je iz APR i objašnjeno u odgovoru na naš raniji dopis:

„Ukoliko i dalje insistirate na stavu da redovni godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu malih, srednjih i velikih preduzetnika treba da se dostavi u užem setu, predlažemo da se za mišljenje po ovom pitanju obratite Ministarstvu finansija. Po zauzimanju konačnog stava Ministarstva vezano za predmetno pitanje, Agencija će obezbediti sve uslove za dostavljanja redovnih godišnjih finansijskog izveštaja u skladu sa tim stavom.“

Napominjemo da je u mišljenju Ministarstva navedeno da je potrebno obezbediti tehničke preduslove nakon isteka roka za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe, pa će najverovatnije mogućnost dostavljanja finansijskih izveštaja za male, srednje i velike preduzetnike u skladu sa mišljenjem biti omogućena tek nakon 1. marta 2021. godine.

Podelite: