Minimalna cena rada za 2020. godinu

14.9.2020.
O minimalnoj ceni rada za 2021. godinu čitajte ovde.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2020. godine iznosiće 172,54 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 155,3 na 172,54 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 65 od 13.9.2019. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2020. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 27.606,40 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 28.986,72 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 30.367,04 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 31.747,36 dinara.
Dopuna 3.12.2019.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2020. godine će iznositi (u skladu sa novim poreskim oslobođenjem od 16.300 dinara i smanjenjem stope PIO na teret poslodavca na 11,5%):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 37.056,21 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 39.025,28 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 40.994,35 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 42.963,42 dinara.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2019. godine) 155,3 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 11,1%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2019. godine vrše se po 155,3 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2020. godine se vrše po 172,54 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Isprobajte kalkulator za obračun zarade kada je ugovorena osnovna bruto zarada.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podelite: